امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

دلیل برای کاهش قدرت موتور در طول زمان

- مشکلات مربوط به تنفس موتور
1. فیلتر هوا
2. شل شدن سیم گاز
3. کثیفی یا مسدود شدن مبدل کاتالیست
4. خرابی انباره اگزوز

▫️مشکلات مربوط به سوخت رسانی
5. اختلال در عملکرد انژکتور
6. ناتوانی پمپ بنزین در تامین سوخت کافی

- مشکلات ایجاد شده در مرحله تراکم
7. فرسودگی و خرابی رینگ پیستون
8. فرسودگی و خرابی سوپاپ ها

- مشکلات مربوط به جرقه زنی
9. خرابی شمع ها
10. ناک زدن موتور